Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Đảo chính ở Zimbabwe không phải lý do để ăn mừng
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Leonid Bershidsky Phạm Nguyên Trường dịch Nhưng đây là bài học giá trị cho những nhà độc tài đang tìm cách bám víu vào quyền lực. M...
Đảo chính ở Zimbabwe không phải lý do để ăn mừng
Đảo chính ở Zimbabwe không phải lý do để ăn mừng

Leonid Bershidsky Phạm Nguyên Trường dịch Nhưng đây là bài học giá trị cho những nhà độc tài đang tìm cách bám víu vào quyền lực. M...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Chợ đen Bắc Triều Tiên đang cứu nhiều người?
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Richard Mason Phạm Nguyên Trường dịch Một phần năm dân số “phụ thuộc trực tiếp hay gián tiếp vào thị trường”. Bắc Triều Tiên có th...
Chợ đen Bắc Triều Tiên đang cứu nhiều người?
Chợ đen Bắc Triều Tiên đang cứu nhiều người?

Richard Mason Phạm Nguyên Trường dịch Một phần năm dân số “phụ thuộc trực tiếp hay gián tiếp vào thị trường”. Bắc Triều Tiên có th...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Robert Mugabe: không biết xây, chỉ giỏi phá
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Tâm Don Truyền thông thế giới đang lên cơn sốt về cuộc binh biến- đảo chính tổng thống đất nước Zimbabwe là ông Robert Mugabe. Zimbabwe l...
Robert Mugabe: không biết xây, chỉ giỏi phá
Robert Mugabe: không biết xây, chỉ giỏi phá

Tâm Don Truyền thông thế giới đang lên cơn sốt về cuộc binh biến- đảo chính tổng thống đất nước Zimbabwe là ông Robert Mugabe. Zimbabwe l...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Những bài học sau 100 năm cách mạng cộng sản.
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Ilya Somin Phạm Nguyên Trường dịch Kỉ niệm 100 năm Cách mạng Bolshevik cũng là lúc suy nghĩ về những bài học mà chúng ta rút ra được t...
Những bài học sau 100 năm cách mạng cộng sản.
Những bài học sau 100 năm cách mạng cộng sản.

Ilya Somin Phạm Nguyên Trường dịch Kỉ niệm 100 năm Cách mạng Bolshevik cũng là lúc suy nghĩ về những bài học mà chúng ta rút ra được t...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Một trăm năm cách mạng Nga: Ba sai lầm chết người và một lời hứa vô căn cứ của Karl Marx.
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Phạm Nguyên Trường Karl Marx 1818-1883 Chủ nghĩa Marx tất nhiên là có nhiều sai lầm và vì vậy mà đã gây ra nhiều tai họa ch...
Một trăm năm cách mạng Nga: Ba sai lầm chết người và một lời hứa vô căn cứ của Karl Marx.
Một trăm năm cách mạng Nga: Ba sai lầm chết người và một lời hứa vô căn cứ của Karl Marx.

Phạm Nguyên Trường Karl Marx 1818-1883 Chủ nghĩa Marx tất nhiên là có nhiều sai lầm và vì vậy mà đã gây ra nhiều tai họa ch...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Bài phát biểu ở CEO Summit là diễn văn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ông Trump
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
TS. Terry F. Buss Thúy Đào Đây là có thể là bài phát biểu tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của Tổng thống Mỹ xét ở góc độ là sự rõ ràng ...
Bài phát biểu ở CEO Summit là diễn văn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ông Trump
Bài phát biểu ở CEO Summit là diễn văn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ông Trump

TS. Terry F. Buss Thúy Đào Đây là có thể là bài phát biểu tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của Tổng thống Mỹ xét ở góc độ là sự rõ ràng ...

Read more »
 
 
 
Top