Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Những điều cần biết về sự kiện chính trị lớn nhất trong năm ở Trung Quốc
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Charlie Campbell Phạm Nguyên Trường dịch Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc sáng 18/10 tại Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)...
Những điều cần biết về sự kiện chính trị lớn nhất trong năm ở Trung Quốc
Những điều cần biết về sự kiện chính trị lớn nhất trong năm ở Trung Quốc

Charlie Campbell Phạm Nguyên Trường dịch Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc sáng 18/10 tại Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Giấc mơ bá quyền của Trung Quốc: Hồng Kông sau 20 trở về với Trung Quốc
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Chris Patten Phạm Nguyên Trường dịch Lời người dịch: Ngày 18 tháng 10 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp đại hội để tái phong chức cho Tậ...
Giấc mơ bá quyền của Trung Quốc: Hồng Kông sau 20 trở về với Trung Quốc
Giấc mơ bá quyền của Trung Quốc: Hồng Kông sau 20 trở về với Trung Quốc

Chris Patten Phạm Nguyên Trường dịch Lời người dịch: Ngày 18 tháng 10 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp đại hội để tái phong chức cho Tậ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Tệ sùng bái cá nhân ở Bắc Triều Tiên
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Ian Buruma Phạm Nguyên Trường dịch Có khả năng là nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un và thậm chí là một số thần dân của chế độ ch...
Tệ sùng bái cá nhân ở Bắc Triều Tiên
Tệ sùng bái cá nhân ở Bắc Triều Tiên

Ian Buruma Phạm Nguyên Trường dịch Có khả năng là nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un và thậm chí là một số thần dân của chế độ ch...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Giấc mơ bá quyền của Trung Quốc: Mặt trận mới trong cuộc chiến về nguồn nước ngọt ở châu Á
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Braham Chellnaney Phạm Nguyên Trường dịch Đập Tiểu Loan trên dòng sông Mekong của Trung Quốc. Ảnh: International Rivers Lời người ...
Giấc mơ bá quyền của Trung Quốc: Mặt trận mới trong cuộc chiến về nguồn nước ngọt ở châu Á
Giấc mơ bá quyền của Trung Quốc: Mặt trận mới trong cuộc chiến về nguồn nước ngọt ở châu Á

Braham Chellnaney Phạm Nguyên Trường dịch Đập Tiểu Loan trên dòng sông Mekong của Trung Quốc. Ảnh: International Rivers Lời người ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Một trăm năm Cách mạng Nga: Đảng viên cộng sản cũng xấu chẳng khác gì đảng viên quốc xã
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Jørn Mikkelsen Phạm Nguyên Trường dịch Chủ nghĩa cộng sản phá hủy nhiều thứ hơn là chủ nghĩa phát xít. Tại sao người ta lại nói “...
Một trăm năm Cách mạng Nga: Đảng viên cộng sản cũng xấu chẳng khác gì đảng viên quốc xã
Một trăm năm Cách mạng Nga: Đảng viên cộng sản cũng xấu chẳng khác gì đảng viên quốc xã

Jørn Mikkelsen Phạm Nguyên Trường dịch Chủ nghĩa cộng sản phá hủy nhiều thứ hơn là chủ nghĩa phát xít. Tại sao người ta lại nói “...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Thỏa thuận nguy hiểm giữa Nga và Trung Quốc
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Alexander Gabuev Phạm Nguyên Trường dịch Trong khi Tổng thống Donald Trump lên giọng về Bắc Triều Tiên, tung ra những lời đe dọa nướ...
Thỏa thuận nguy hiểm giữa Nga và Trung Quốc
Thỏa thuận nguy hiểm giữa Nga và Trung Quốc

Alexander Gabuev Phạm Nguyên Trường dịch Trong khi Tổng thống Donald Trump lên giọng về Bắc Triều Tiên, tung ra những lời đe dọa nướ...

Read more »
 
 
 
Top