Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Thực trạng giáo dục – Không chỉ vì bệnh thành tích
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
(Lạm bàn với tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục) Ông Nguyễn Thiện Nhân, từng là Bộ trưởng Giáo dục T...
Thực trạng giáo dục – Không chỉ vì bệnh thành tích
Thực trạng giáo dục – Không chỉ vì bệnh thành tích

(Lạm bàn với tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục) Ông Nguyễn Thiện Nhân, từng là Bộ trưởng Giáo dục T...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Bọn phản bội, gián điệp và bất đồng: Những tên sát nhân đã quay lại chính trường.
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Gianni Riotta Phạm Nguyên Trường dịch Theo yêu cầu của lãnh đạo, người ta giết hại những người...
Bọn phản bội, gián điệp và bất đồng: Những tên sát nhân đã quay lại chính trường.
Bọn phản bội, gián điệp và bất đồng: Những tên sát nhân đã quay lại chính trường.

Gianni Riotta Phạm Nguyên Trường dịch Theo yêu cầu của lãnh đạo, người ta giết hại những người...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: GIÊNG HAI LAI RAI VỀ PHẬT PHÁP, ĐI CHÙA, LẠY PHẬT, ĂN OẢN VÀ PHÓNG SINH
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
I. PHẬT PHÁP CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG SO VỚI PHIÊN BẢN TRÊN FACEBOOK. (Bài chỉ nói những điều căn b...
GIÊNG HAI LAI RAI VỀ PHẬT PHÁP, ĐI CHÙA, LẠY PHẬT, ĂN OẢN VÀ PHÓNG SINH
GIÊNG HAI LAI RAI VỀ PHẬT PHÁP, ĐI CHÙA, LẠY PHẬT, ĂN OẢN VÀ PHÓNG SINH

I. PHẬT PHÁP CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG SO VỚI PHIÊN BẢN TRÊN FACEBOOK. (Bài chỉ nói những điều căn b...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: ĐỌC TÁC PHẨM BÀN VỀ TƯ DO, NGHĨ VỀ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
I. Đa nguyên Bạn đã bao giờ nhìn thấy một khu rừng tự nhiên chỉ có một loại cây hay chưa? Câu trả...
ĐỌC TÁC PHẨM BÀN VỀ TƯ DO, NGHĨ VỀ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG
ĐỌC TÁC PHẨM BÀN VỀ TƯ DO, NGHĨ VỀ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG

I. Đa nguyên Bạn đã bao giờ nhìn thấy một khu rừng tự nhiên chỉ có một loại cây hay chưa? Câu trả...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: ĐỌC SÁCH NGHĨ VỀ LUẬN ĐIỆU "NHÂN DÂN NÀO LÃNH TỤ ẤY"
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
1. DẪN NHẬP Trong các loài như ong, kiến, mối… con chúa chính là linh hồn, là sức sống của cả đ...
ĐỌC SÁCH NGHĨ VỀ LUẬN ĐIỆU "NHÂN DÂN NÀO LÃNH TỤ ẤY"
ĐỌC SÁCH NGHĨ VỀ LUẬN ĐIỆU "NHÂN DÂN NÀO LÃNH TỤ ẤY"

1. DẪN NHẬP Trong các loài như ong, kiến, mối… con chúa chính là linh hồn, là sức sống của cả đ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Leon Trotsky nói về những phiên tòa năm 1937
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Phạm Nguyên Trường dịch Trotsky, Lenin, Kamenev Lời người dịch: Cách đây đúng 80 năm đã di...
Leon Trotsky nói về những phiên tòa năm 1937
Leon Trotsky nói về những phiên tòa năm 1937

Phạm Nguyên Trường dịch Trotsky, Lenin, Kamenev Lời người dịch: Cách đây đúng 80 năm đã di...

Read more »
 
 
 
Top