Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Dối trá lớn nhất trong cuộc chiến VN
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Làm sao những người cộng sản và Phạm Xuân Ẩn giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh tuyên truyền? Trong những năm sau Tết Mậu Thâ...
Dối trá lớn nhất trong cuộc chiến VN
Dối trá lớn nhất trong cuộc chiến VN

Làm sao những người cộng sản và Phạm Xuân Ẩn giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh tuyên truyền? Trong những năm sau Tết Mậu Thâ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Nhà nước giám sát của Trung Quốc đe dọa từng người dân
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Anna Mitchell – Larry Diamond Phạm Nguyên Trường dịch Trung Quốc đang hoàn thiện mạng lưới gián điệp kỹ thuật số cực kì rộng lớn, coi đ...
Nhà nước giám sát của Trung Quốc đe dọa từng người dân
Nhà nước giám sát của Trung Quốc đe dọa từng người dân

Anna Mitchell – Larry Diamond Phạm Nguyên Trường dịch Trung Quốc đang hoàn thiện mạng lưới gián điệp kỹ thuật số cực kì rộng lớn, coi đ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Sự nguy hiểm của Bitcoin
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Harold James Phạm Nguyên Trường dịch Khi đồng tiền chưa được chính phủ công nhận thì khó có thể được tin cậy hoàn toàn. Nhưng, như thế k...
Sự nguy hiểm của Bitcoin
Sự nguy hiểm của Bitcoin

Harold James Phạm Nguyên Trường dịch Khi đồng tiền chưa được chính phủ công nhận thì khó có thể được tin cậy hoàn toàn. Nhưng, như thế k...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Loan - Lém
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Bức ảnh làm thay đổi cục diện cuộc chiến tranh ở Việt Nam Christoph Sator Phạm Nguyên Trường dịch Tạp chí Time đưa tấm hình này...
Loan - Lém
Loan - Lém

Bức ảnh làm thay đổi cục diện cuộc chiến tranh ở Việt Nam Christoph Sator Phạm Nguyên Trường dịch Tạp chí Time đưa tấm hình này...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Cội nguồn đích thực của từ Việt Cộng
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Brett Reilly Phạm Nguyên Trường dịch Trái ngược với một số tài liệu lịch sử, thuật ngữ “Việt Cộng”, tương tự như chính cuộc chiến tranh...
Cội nguồn đích thực của từ Việt Cộng
Cội nguồn đích thực của từ Việt Cộng

Brett Reilly Phạm Nguyên Trường dịch Trái ngược với một số tài liệu lịch sử, thuật ngữ “Việt Cộng”, tương tự như chính cuộc chiến tranh...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Cambodia và Trung Quốc: Diễn lại lịch sử
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Alex Willemyns Phạm Nguyên Trường dịch Coi Trung Quốc là người bảo trợ chính, Hun Sen đã quên rằng nước này từng là trụ cột của chế độ ...
Cambodia và Trung Quốc: Diễn lại lịch sử
Cambodia và Trung Quốc: Diễn lại lịch sử

Alex Willemyns Phạm Nguyên Trường dịch Coi Trung Quốc là người bảo trợ chính, Hun Sen đã quên rằng nước này từng là trụ cột của chế độ ...

Read more »
 
 
 
Top