Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Thư để lại” của một kẻ bị tử hình ở Trung Quốc
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Dương Danh Dy (Giới thiệu) - Văn Cường nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Phó Giám đốc Sở Công ...
Thư để lại” của một kẻ bị tử hình ở Trung Quốc
Thư để lại” của một kẻ bị tử hình ở Trung Quốc

Dương Danh Dy (Giới thiệu) - Văn Cường nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Phó Giám đốc Sở Công ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Castro đã phản bội cuộc cách mạng
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Jeffrey Tucker Phạm Nguyên Trường dịch Nhà cách mạng, người giải phóng thời trai trẻ Fide...
Castro đã phản bội cuộc cách mạng
Castro đã phản bội cuộc cách mạng

Jeffrey Tucker Phạm Nguyên Trường dịch Nhà cách mạng, người giải phóng thời trai trẻ Fide...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Biểu tượng “quyền lực chỉ vì quyền lực”
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Alexander Gostev Phạm Nguyên Trường dịch Lời người dịch: Nhân sự kiện Fidel Castro từ trần, Tat...
Biểu tượng “quyền lực chỉ vì quyền lực”
Biểu tượng “quyền lực chỉ vì quyền lực”

Alexander Gostev Phạm Nguyên Trường dịch Lời người dịch: Nhân sự kiện Fidel Castro từ trần, Tat...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Bài nói chuyện rất hay của Mark Zuckerberg
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Mark Zuckerberg Kim Chi dịch Vài hôm nữa là con gái tôi, bé Max, sẽ vừa tròn một tuổi. Nhiều...
Bài nói chuyện rất hay của Mark Zuckerberg
Bài nói chuyện rất hay của Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg Kim Chi dịch Vài hôm nữa là con gái tôi, bé Max, sẽ vừa tròn một tuổi. Nhiều...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Tại sao các nhà lập quốc Mĩ hạn chế quyền lực của hành pháp
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Trevor Burrus Phạm Nguyên Trường dịch Tổng thống Obama và Tổng thống tân cử Donald Trump tron...
Tại sao các nhà lập quốc Mĩ hạn chế quyền lực của hành pháp
Tại sao các nhà lập quốc Mĩ hạn chế quyền lực của hành pháp

Trevor Burrus Phạm Nguyên Trường dịch Tổng thống Obama và Tổng thống tân cử Donald Trump tron...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Kẻ xấu nắm quyền thì đức hạnh sẽ không còn
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Annie Holmquist Phạm Nguyên Trường dịch Đọc thêm: Nhân dân nào lãnh tụ ấy hay lãnh tụ nào nhân d...
Kẻ xấu nắm quyền thì đức hạnh sẽ không còn
Kẻ xấu nắm quyền thì đức hạnh sẽ không còn

Annie Holmquist Phạm Nguyên Trường dịch Đọc thêm: Nhân dân nào lãnh tụ ấy hay lãnh tụ nào nhân d...

Read more »
 
 
 
Top