Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Bàn về tết nguyên đán và âm lịch
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Minh định 1. Bỏ tết âm lịch ở đây chỉ có nghĩa là bỏ thời gian nghỉ quá dài trong dịp tết âm lịch, hiện nay là 7 ngày. Tôi cho đây là sai...
Bàn về tết nguyên đán và âm lịch
Bàn về tết nguyên đán và âm lịch

Minh định 1. Bỏ tết âm lịch ở đây chỉ có nghĩa là bỏ thời gian nghỉ quá dài trong dịp tết âm lịch, hiện nay là 7 ngày. Tôi cho đây là sai...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Văn minh và tư hữu là không thể tách rời
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Gary M. Galles Phạm Nguyên Trường dịch Khi người Mỹ bước vào năm 2018, tôi thấy nhiều bài báo viết về các giải pháp cho năm mới. Như...
Văn minh và tư hữu là không thể tách rời
Văn minh và tư hữu là không thể tách rời

Gary M. Galles Phạm Nguyên Trường dịch Khi người Mỹ bước vào năm 2018, tôi thấy nhiều bài báo viết về các giải pháp cho năm mới. Như...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Khi nhà nước cộng tác với doanh nghiệp
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Randal O'Toole Phạm Nguyên Trường dịch Đối tác công-tư dựa trên rủi ro về dự đoán cầu (demand risk partnerships) là tốt vì phí do n...
Khi nhà nước cộng tác với doanh nghiệp
Khi nhà nước cộng tác với doanh nghiệp

Randal O'Toole Phạm Nguyên Trường dịch Đối tác công-tư dựa trên rủi ro về dự đoán cầu (demand risk partnerships) là tốt vì phí do n...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Sự thật về đơn vị đặc nhiệm mới của quân đội Việt Nam
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Nguyễn Thế Phương Phạm Nguyên Trường dịch Cần phải hiểu Lực lượng 47 như là một phần của thách thức rộng lớn hơn đối với chế độ và nhữn...
Sự thật về đơn vị đặc nhiệm mới của quân đội Việt Nam
Sự thật về đơn vị đặc nhiệm mới của quân đội Việt Nam

Nguyễn Thế Phương Phạm Nguyên Trường dịch Cần phải hiểu Lực lượng 47 như là một phần của thách thức rộng lớn hơn đối với chế độ và nhữn...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Tập Cận Bình kêu gọi quân đội không sợ chết.
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Tom Phillips Phạm Nguyên Trường dịch Chủ tịch Tập Cận Bình nói quân đội phải có “khả năng đánh và chắc thắng” trong một động thái nhằm ...
Tập Cận Bình kêu gọi quân đội không sợ chết.
Tập Cận Bình kêu gọi quân đội không sợ chết.

Tom Phillips Phạm Nguyên Trường dịch Chủ tịch Tập Cận Bình nói quân đội phải có “khả năng đánh và chắc thắng” trong một động thái nhằm ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Làm cho Iran một lần nữa trở thành vĩ đại
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Daniel Henninger Phạm Nguyên Trường dịch Tương tự như Barak Obama, các nhà lãnh đạo Iran không biết nền kinh tế vận hành như thế nào ...
Làm cho Iran một lần nữa trở thành vĩ đại
Làm cho Iran một lần nữa trở thành vĩ đại

Daniel Henninger Phạm Nguyên Trường dịch Tương tự như Barak Obama, các nhà lãnh đạo Iran không biết nền kinh tế vận hành như thế nào ...

Read more »
 
 
 
Top