Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 3
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
  Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016 Chủ nghĩa toàn trị và quyền lực của đám đô...
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 3
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 3

  Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016 Chủ nghĩa toàn trị và quyền lực của đám đô...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Thi ca xứ này
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Trần Ngọc Cư Đôi lời phi lộ: Không ngờ, câu NGƯỜI VIỆT NAM NÊN ÍT LÀM THƠ ĐI THÌ HƠN, mà tôi viết trên facebook cá nhân cách vài ngày lại...
Thi ca xứ này
Thi ca xứ này

Trần Ngọc Cư Đôi lời phi lộ: Không ngờ, câu NGƯỜI VIỆT NAM NÊN ÍT LÀM THƠ ĐI THÌ HƠN, mà tôi viết trên facebook cá nhân cách vài ngày lại...

Read more »

Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 2
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
    Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016   Quân sự hoá Cần phải nhấn mạnh rằng ch...
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 2
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 2

    Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016   Quân sự hoá Cần phải nhấn mạnh rằng ch...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Khủng hoảng Bắc Triều Tiên – Những quân bài trong tay Mỹ
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Charles Krauthammer Phạm Nguyên Trường dịch Cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên là có thật và đang gia tăng… Bình Nhưỡng đã có...
Khủng hoảng Bắc Triều Tiên – Những quân bài trong tay Mỹ
Khủng hoảng Bắc Triều Tiên – Những quân bài trong tay Mỹ

Charles Krauthammer Phạm Nguyên Trường dịch Cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên là có thật và đang gia tăng… Bình Nhưỡng đã có...

Read more »

Phạm Nguyên Trường Phạm Nguyên Trường Author
Title: Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 1
Author: Phạm Nguyên Trường
Rating 5 of 5 Des:
 Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016      Phần I Chế độ toàn trị trong t...
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 1
Mikhail Magid - Chế độ toàn trị - tương lai tươi sáng hay là quá khứ tối tăm – Kì 1

 Bài đăng trong cuốn Những tiểu luận về chính quyền , Vô Danh xuất bản, 2016      Phần I Chế độ toàn trị trong t...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: BÀN VỀ VÀI CÂU SẤM TRẠNG TRÌNH
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Đôi lời phi lộ: Trong sử sách cũng như trong dân gian vẫn lan truyền một số câu được cho là “Sấm Trạng Trình”, trong đó có 2 câu nổi tiế...
BÀN VỀ VÀI CÂU SẤM TRẠNG TRÌNH
BÀN VỀ VÀI CÂU SẤM TRẠNG TRÌNH

Đôi lời phi lộ: Trong sử sách cũng như trong dân gian vẫn lan truyền một số câu được cho là “Sấm Trạng Trình”, trong đó có 2 câu nổi tiế...

Read more »
 
 
 
Top